Gimnastyka korekcyjna

 

Cele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej:

 • wdrażanie dzieci do dbałości o higienę i zdrowie;
 • nauczanie i pogłębianie nawyku prawidłowej postawy;
 • wdrażanie dzieci do samodoskonalenia sprawności i kondycji fizycznej;
 • wdrażanie do rozumienia potrzeby i konieczności czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej w życiu codziennym;
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu;
 • kompensacja ujemnych skutków nieodpowiedniego trybu życia;
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie ich utrwalaniu i pogłębianiu się;
 • wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motoryczności.

Cele te, realizowane są poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, korygujące i kompensujące:

 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała;
 • ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (np.: woreczki gimnastyczne, ławki równoważne, szarfy);
 • ćwiczenia zwinnościowe;
 • ćwiczenia poprawiające wydolność , koordynację i gibkość;
 • ćwiczenia wzmacniające osłabione grupy mięśniowe;
 • ćwiczenia rozciągające przykurczone grupy mięśniowe.

Zajęcia odbywają się w małych (2-3 osobowych) grupach.

 


Terapeuci gimnastyki korekcyjnej w naszym Centrum

 


Cennik zajęć gimnastyki korekcyjnej w naszym Centrum

CENNIK

 

Kilka słów o nas

Jesteśmy zespołem specjalistów mających doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego trudnościami w rozwoju. Nieustannie dążymy do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Otwarci na innych, zawsze twórczo poszukujący rozwiązań, pełni zapału i pasji w pracy z dzieckiem, również niepełnosprawnym. Niezwykle cenimy sobie współpracę z rodzicem - naszym partnerem w procesie terapii.

 

 

 

Kontakt z nami

Łokietka 1 lok 5, 03-590 Warszawa

+48 794 38 40 40

kontakt@hulajnoga.edu.pl