pedagog, terapeuta ręki, terapeuta SI

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobył jako wychowawca domu dziecka, a także współprowadzący grupy wsparcia dla gimnazjalistów w świetlicy środowiskowej oraz realizując zajęcia z profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży. Prowadził zajęcia terapeutyczne z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się; z dziećmi z opóźnionym rozwojem psychoruchowym; a także z dziećmi ze spektrum autyzmu. Oprócz pracy zawodowej aktywnie działa jako wolontariusz; co roku wyjeżdża na kolonie jako wychowawca z dziećmi z małych miasteczek, z rodzin ubogich, wielodzietnych, żyjących w trudnych warunkach materialnych.

zajęcia:

 

Kilka słów o nas

Jesteśmy zespołem specjalistów mających doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego trudnościami w rozwoju. Nieustannie dążymy do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Otwarci na innych, zawsze twórczo poszukujący rozwiązań, pełni zapału i pasji w pracy z dzieckiem, również niepełnosprawnym. Niezwykle cenimy sobie współpracę z rodzicem - naszym partnerem w procesie terapii.

 

 

 

Kontakt z nami

Łokietka 1 lok 5, 03-590 Warszawa

+48 794 38 40 40

kontakt@hulajnoga.edu.pl