Monika Popielak

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną oraz drugiego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacji integracyjnej i włączającej. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, specjalizując się w terapii i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem certyfikowanym terapeutą TUS oraz…

Martyna Kędziora

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii oraz odbyła przygotowanie pedagogiczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywała między innymi w przedszkolu, poradniach, placówkach terapeutycznych oraz fundacjach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwoju, w szczególności ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą TUS oraz terapeutą ręki. Posiada doświadczenie we wdrażaniu komunikacji alternatywnej PECS, odbyła szkolenie…

Zuzanna Brudzińska

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Pracuje w zawodzie od 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, szkole podstawowej, przedszkolach publicznych i prywatnych, a także uczestnicząc jako terapeuta w turnusach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Systematycznie bierze udział w…

Agata Teodorczuk

Pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny oraz specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie zdobyła kwalifikacje do pracy jako Terapeuta Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako pedagog specjalny (praca z dziećmi z autyzmem, MPD, FAZ, innymi niepełnosprawnościami) w przedszkolu. Prowadziła zajęcia indywidualne…

Paula Sławińska

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2005 r jest terapeutą integracji sensorycznej, specjalizuję się w diagnozowaniu i terapii tą metodą, doskonaląc swoją wiedzę na kursach i szkoleniach. Jest również terapeutą ręki. Pracuje z dziećmi z wyzwaniami…

Sylwia Kaczmarczyk

Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej z dziećmi ze…

Bożena Kowalczyk-Zarzecka

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna, a także drugiego stopnia o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii; Terapeuta Integracji Sensorycznej (PSTIS Nr 5350), certyfikowany terapeuta TUS oraz edukator Pozytywnej Dyscypliny dla…

Przyjaciel potrzebny od zaraz

We współpracy z Urzędem m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy, Zespołem Szkół Nr 92 oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” zrealizowaliśmy projekt „Przyjaciel potrzebny od zaraz”. Miał on na celu integrację dzieci z różnych środowisk społecznych z różnymi problemami i deficytami. Nakierowany był promowanie prawidłowych wzorców zachowania, naukę ciekawego spędzania wolnego czasu,…