Agata Teodorczuk

Pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny oraz specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie zdobyła kwalifikacje do pracy jako Terapeuta Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako pedagog specjalny (praca z dziećmi z autyzmem, MPD, FAZ, innymi niepełnosprawnościami) w przedszkolu. Prowadziła zajęcia indywidualne…

Paula Sławińska

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2005 r jest terapeutą integracji sensorycznej, specjalizuję się w diagnozowaniu i terapii tą metodą, doskonaląc swoją wiedzę na kursach i szkoleniach. Jest również terapeutą ręki. Pracuje z dziećmi z wyzwaniami…

Sylwia Kaczmarczyk

Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej z dziećmi ze…

Bożena Kowalczyk-Zarzecka

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna, a także drugiego stopnia o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii; Terapeuta Integracji Sensorycznej (PSTIS Nr 5350), certyfikowany terapeuta TUS oraz edukator Pozytywnej Dyscypliny dla…