Martyna Kędziora

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii oraz odbyła przygotowanie pedagogiczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywała między innymi w przedszkolu, poradniach, placówkach terapeutycznych oraz fundacjach wspierających dzieci z zaburzeniami rozwoju, w szczególności ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą TUS oraz terapeutą ręki. Posiada doświadczenie we wdrażaniu komunikacji alternatywnej PECS, odbyła szkolenie…