Monika Popielak

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną oraz drugiego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacji integracyjnej i włączającej. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, specjalizując się w terapii i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem certyfikowanym terapeutą TUS oraz…

Bożena Kowalczyk-Zarzecka

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna, a także drugiego stopnia o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii; Terapeuta Integracji Sensorycznej (PSTIS Nr 5350), certyfikowany terapeuta TUS oraz edukator Pozytywnej Dyscypliny dla…