Płatność za zajęcia odbywa się na początku miesiąca, zgodnie z zasadami określonymi w „Kontrakcie z Rodzicami”.
W Hulajnodze akceptujemy płatności gotówką , kartami płatniczymi oraz BLIK. Cennik obowiązuje od 01.09.2023 r. do odwołania.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - SI

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

50 minut

140 zł

Karnet indywidualny

4×50 minut

4×135 zł = 540 zł

Karnet rodzinny (karnet dla rodzeństwa lub dwa różne rodzaje zajęć)

4×50 minut

4×125 zł = 500 zł

Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej

Jedno spotkanie

190 zł

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

(4 spotkania)

Dwa spotkania z rodzicami (2x50minut)

(wywiad + omówienie diagnozy)

dwa spotkania z dzieckiem (2×50 minut)

540 zł

Diagnoza kontrolna procesów Integracji Sensorycznej

Jedno spotkanie z rodzicami (omówienie diagnozy)

oraz dwa spotkania z dzieckiem (2×45 minut)

450 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

30 minut
45 minut

100 zł
140 zł

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja neurologopedyczna

Jedno spotkanie z dzieckiem (30 minut)
oraz jedno spotkanie z rodzicami (30 minut)

190 zł

Diagnoza logopedyczna

dwa spotkania z rodzicami (wywiad + omówienie diagnozy) oraz jedno spotkanie z dzieckiem (60 minut)

350 zł

Pisemna opinia

120 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUS

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia grupowe prowadzone przed dwóch terapeutów (od 3 do 6 dzieci)

60-90 minut

110 zł

Karnet indywidualny

4x 60-90 minut

400 zł (opłata miesięczna)

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży :

 •   wspieranie w doświadczanych trudnościach
 • nauka rozpoznawania i nazywania emocji, samoregulacji i uważności

50 minut

160 zł

Terapia psychologiczna dla osób dorosłych
w oparciu o TSR – TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH  (online lub stacjonarnie) :

 • spotkania pomocowe dostosowane do potrzeb
 • wsparcie w doświadczanych trudnościach i kryzysach
 • rozwijanie umiejętności samoregulacji

50 minut

160 zł

Zajęcia ogólnorozwojowe :

 • dla dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny
 • dla dzieci ze spektrum autyzmu

50 minut

160 zł

Konsultacja psychologiczna

(online lub stacjonarnie) :

 • dla rodziców potrzebujących wsparcia
  w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi
 • dla rodziców potrzebujących wskazówek dotyczących wspierania rozwoju swojego dziecka
 • dla rodziców chcących zadbać o prawidłową adaptację przedszkolną lub niepokojących się jej przebiegiem

60 minut

190 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA RĘKI

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

50 minut

140 zł

Karnet indywidualny

4×50 minut

4×135 zł = 540 zł

Konsultacja

60 minut

160 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Terapia pedagogiczna
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

50-60 minut

140 zł

Karnet indywidualny

4×50 minut

4×135 zł = 540 zł

Konsultacja

50-60 minut

160 zł

Pisemna opinia

120 zł