Płatność za zajęcia odbywa się na początku miesiąca, zgodnie z zasadami określonymi w „Kontrakcie z Rodzicami”.
W Hulajnodze akceptujemy płatności gotówką , kartami płatniczymi oraz BLIK. Cennik obowiązuje od 01.09.2022 r. do odwołania.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - SI

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

50 minut

130 zł

Karnet indywidualny

4×50 minut

4×120 zł = 480 zł

Karnet rodzinny (karnet dla rodzeństwa lub dwa różne rodzaje zajęć)

4×50 minut

4×110 zł = 440 zł

Konsultacja procesów Integracji Sensorycznej

Jedno spotkanie

180 zł

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

Dwa spotkania

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej

z rodzicami (wywiad
+ omówienie diagnozy) oraz dwa spotkania z dzieckiem

(2×45 minut)

480 zł

Diagnoza kontrolna procesów Integracji Sensorycznej

Jedno spotkanie z rodzicami (omówienie diagnozy) oraz dwa spotkania

z dzieckiem (2×45 minut)

400 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

30 minut
45 minut

90 zł
130 zł

Konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna

Jedno spotkanie z dzieckiem (30 minut)
oraz jedno spotkanie z rodzicami (30 minut)

180 zł

Diagnoza logopedyczna

dwa spotkania z rodzicami (wywiad + omówienie diagnozy) oraz jedno spotkanie z dzieckiem (60 minut)

350 zł

Pisemna opinia

120 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TUS

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia grupowe prowadzone przed dwóch terapeutów
Jedno spotkanie w grupie (od 3 do 6 dzieci)

55 minut

4x 55 minut

30 spotkań – raty

30 spotkań

100 zł

360 zł (opłata miesięczna)

2x 1200 zł

2100zł (wpłata za całość)

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Terapia psychologiczna – wspieranie dziecka w doświadczanych trudnościach

50 minut

150 zł

Zajęcia psychoedukacyjne – nauka rozpoznawania
i samoregulacji, uważności nazywania emocji

50 minut

150 zł

Zajęcia ogólnorozwojowe – dla dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny, dzieci ze spektrum autyzmu

50 minut

150 zł

Konsultacja psychologiczna

60 minut

180 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA RĘKI

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Zajęcia indywidualne

50 minut

130 zł

Konsultacja

60 minut

150 zł

Pisemna opinia

120 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia/ zajęcia

Czas trwania

Cena

Terapia pedagogiczna
(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne)

50-60 minut

130 zł

Konsultacja

50-60 minut

150 zł

Pisemna opinia

120 zł