Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna (SI) to proces , w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. U większości dzieci proces integracji sensorycznej przebiega w sposób naturalny, podczas aktywności typowych dla danego etapu rozwoju.  Sprawne działanie wszystkich systemów sensorycznych i procesów integracji wpływa na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka. U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się w niewystarczającym stopniu. U tej grupy dzieci mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy z zachowaniem.

Najważniejsze objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej to:

  • nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch;
  • zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną;
  • zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej;
  • trudności z koncentracją, impulsywność;
  • problemy w zakresie koordynacji;
  • opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce;
  • słaba organizacja zachowania;
  •  niskie poczucie własnej wartości.

Diagnoza procesów SI polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z Rodzicami, obserwacji dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej, a także – w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia – specjalistycznych testów.

Terapeuci Integracji Sensorycznej w naszym centrum