Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną oraz drugiego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacji integracyjnej i włączającej. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, specjalizując się w terapii i rewalidacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem certyfikowanym terapeutą TUS oraz terapeutą ręki. W swojej pracy wykorzystuję elementy metod NVC, Pozytywnej Dyscypliny oraz Move to Learn®. Od 3 lat prowadzę grupowe zajęcia rozwijające umiejętności społeczne z elementami TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zależy jej na nawiązaniu bliskiej, wspierającej relacji z dzieckiem oraz rozwijaniu kompetencji miękkich niezbędnych w funkcjonowaniu małego człowieka w środowisku społecznym.

Kontakt: monika.popielak@hulajnoga.edu.pl