Bożena Kowalczyk-Zarzecka

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna, a także drugiego stopnia o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego, uzyskując kwalifikacje…

Czytaj więcej

Sylwia Kaczmarczyk

Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów…

Czytaj więcej

Monika Popielak

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika – wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną oraz drugiego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacji integracyjnej i włączającej. Od 2010 roku zdobywa doświadczenie…

Czytaj więcej

Martyna Kędziora

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii oraz odbyła przygotowanie pedagogiczne. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Doświadczenie zdobywała między innymi w przedszkolu, poradniach, placówkach terapeutycznych oraz fundacjach wspierających…

Czytaj więcej

Agata Teodorczuk

Pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny oraz specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Następnie zdobyła kwalifikacje do pracy jako Terapeuta Integracji Sensorycznej i Terapii…

Czytaj więcej

Paula Sławińska

Ukończyła pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Nowoczesnych Metod Fizjoterapii Dzieci i Młodzieży na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 2005 r jest terapeutą integracji…

Czytaj więcej

Marta Cieślak

Terapeuta zajęciowy oraz pedagog specjalny. Doświadczenie zdobywała pracując z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ze spektrum autyzmu. Certyfikowany terapeuta oraz diagnosta integracji sensorycznej, którą ukończyła w…

Czytaj więcej

Magda Tylak

Z wykształcenia logopeda i pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie poszerza wiedzę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w…

Czytaj więcej

Anna Kopańska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę z zakresu Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia dzieci, zdobyła na studiach podyplomowych. Poza Hulajnogą pracuje również jako nauczyciel…

Czytaj więcej