Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

 

Integracja Sensoryczna (SI) to proces , w którym mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje oraz łączy ze sobą informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów. U większości dzieci proces integracji sensorycznej przebiega w sposób naturalny, podczas aktywności typowych dla danego etapu rozwoju.  Sprawne działanie wszystkich systemów sensorycznych i procesów integracji wpływa na prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy dziecka. U niektórych dzieci proces integracji nie przebiega w sposób prawidłowy lub też rozwija się w niewystarczającym stopniu. U tej grupy dzieci mogą pojawić się problemy w rozwoju, nauce, a nawet problemy z zachowaniem.

Najważniejsze objawy dysfunkcji Integracji Sensorycznej to:

  • nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch;
  • zbyt mała wrażliwość/reaktywność na stymulację sensoryczną;
  • zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej;
  • trudności z koncentracją, impulsywność;
  • problemy w zakresie koordynacji;
  • opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce;
  • słaba organizacja zachowania;
  •  niskie poczucie własnej wartości.

Diagnoza procesów SI polega na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu z Rodzicami, obserwacji dziecka podczas zabawy spontanicznej i kierowanej, a także - w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia - specjalistycznych testów.


Terapeuci Integracji Sensorycznej w naszym Centrum


 Cennik zajęć Integracji Sensorycznej w naszym Centrum


CENNIK

 

Kilka słów o nas

Jesteśmy zespołem specjalistów mających doświadczenie w pracy z dzieckiem i jego trudnościami w rozwoju. Nieustannie dążymy do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji. Otwarci na innych, zawsze twórczo poszukujący rozwiązań, pełni zapału i pasji w pracy z dzieckiem, również niepełnosprawnym. Niezwykle cenimy sobie współpracę z rodzicem - naszym partnerem w procesie terapii.

 

 

 

Kontakt z nami

Łokietka 1 lok 5, 03-590 Warszawa

+48 794 38 40 40

kontakt@hulajnoga.edu.pl