We współpracy z Urzędem m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy, Zespołem Szkół Nr 92 oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” zrealizowaliśmy projekt „Przyjaciel potrzebny od zaraz”.

Miał on na celu integrację dzieci z różnych środowisk społecznych z różnymi problemami i deficytami. Nakierowany był promowanie prawidłowych wzorców zachowania, naukę ciekawego spędzania wolnego czasu, promowanie zdrowego trybu życia, rozładowanie negatywnych emocji, poprawę komunikacji, zwiększenie poczucia samego siebie, swojej tożsamości oraz budowanie poczucia własnej wartości, eliminowanie negatywnych zachowań.

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach plastycznych, muzycznych, sportowych, tanecznych oraz spotkaniach z bajką.