Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki.

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na stanowisku wychowawcy oraz pedagoga specjalnego.

W pracy niezmiernie istotne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, uwzględnienie oraz dostosowanie działań do jego potrzeb, możliwości oraz zainteresowań, co umożliwia mu optymalny rozwój oraz zapewnia wszechstronne wsparcie. Nieustannie dąży do wzbogacania swojego warsztatu pracy poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach oraz kursach doskonalących, a także studiowanie literatury specjalistycznej. Inspiracją w pracy jest dla niej motto M. Grzegorzewskiej: „Im kto jest lepszym człowiekiem, lepiej do pracy przygotowanym, im ma większą dla drugich życzliwość, głębszą o nich troskę i poczucie odpowiedzialności za swoją pracę, tym głębszy zostawi ślad w duszach dzieci.”

Kontakt: sylwia.kaczmarczyk@hulajnoga.edu.pl