Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna ukierunkowana jest na wspieranie dziecka w prawidłowym rozwoju. Spotkania z psychologiem mają pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. W zależności od indywidualnych potrzeb mogą dotyczyć wspierania umiejętności dziecka i budowania w nim poczucia pewności siebie, a także rozwoju kompetencji społecznych. Terapia psychologiczna, to również pomoc w zrozumieniu sytuacji szczególnie trudnych dla każdego człowieka – w tym między innymi śmierci, choroby, traumy i innych tego typu doświadczeń. W naszym gabinecie oferujemy Państwu:
  • konsultacje – dla rodziców, którzy potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi; niepokoją się przedłużającą się adaptacją przedszkolną; chcą wspierać prawidłowy rozwój swojego dziecka,

  • terapię psychologiczną – wspieranie dziecka w doświadczanych trudnościach,

  • zajęcia psychoedukacyjne – nauka rozpoznawania i nazywania emocji, samoregulacji, uważności,

  • zajęcia ogólnorozwojowe – dla dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny, dzieci ze spektrum autyzmu.

Psycholog w naszym Centrum