Test zajecia

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w oparciu o nowoczesne pomoce i skuteczne metody pracy, które są atrakcyjne dla małych Pacjentów. Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy terapii tworzone dla każdego Pacjenta. Ćwiczenia obejmują w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka lub dorosłego: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego i usprawniania go, ćwiczenie i doskonalenie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek lub szeregów głosek w izolacji a następnie w mowie spontanicznej. W naszym gabinecie pracujemy również nad komunikacją zastępczą z dziećmi niewerbalnymi.

psycholodzy z naszym centrum