Trening umiejętności społecznych

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci nadmiernie nieśmiałych, dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, dzieci z ADHD, czy też zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).
Spotkania mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie (przestrzeganie zasad, uwzględnianie potrzeb innych osób, praca zespołowa), rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz naukę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.

 

Trwają zapisy na zajęcia.

Warunkiem uruchomienia grupy jest zgłoszenie się minimum 4 uczestników.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat. <<kontakt>>

Terapeuci terapii umiętności społecznych w naszym centrum