Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Pracuje w zawodzie od 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, szkole podstawowej, przedszkolach publicznych i prywatnych, a także uczestnicząc jako terapeuta w turnusach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Systematycznie bierze udział w szkoleniach, aby móc coraz lepiej pomagać dzieciom z zaburzeniami komunikacji językowej.

W „Hulajnodze” pracuje z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, a także z dziećmi ze spectrum autyzmu.

Kontakt: zuzanna.brudzinska@hulajnoga.edu.pl