Anna Kopańska

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę z zakresu Integracji Sensorycznej – diagnoza i terapia dzieci, zdobyła na studiach podyplomowych. Poza Hulajnogą pracuje również jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz terapeuta dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nieustannie stara się uczestniczyć w szkoleniach oraz rozwijać zawodowo. W pracy z dziećmi kieruje się słowami…

Magda Tylak

Z wykształcenia logopeda i pedagog specjalny. Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie poszerza wiedzę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie logopedii ogólnej i klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Systematycznie bierze udział w szkoleniach i doskonali swoje umiejętności, aby terapia logopedyczna była dla dziecka przyjemnością, a…

Zuzanna Brudzińska

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Pracuje w zawodzie od 12 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, szkole podstawowej, przedszkolach publicznych i prywatnych, a także uczestnicząc jako terapeuta w turnusach terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu. Systematycznie bierze udział w…