Sylwia Kaczmarczyk

Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej z dziećmi ze…

Bożena Kowalczyk-Zarzecka

Absolwentka studiów pierwszego stopnia o specjalności wychowanie przedszkolne oraz terapia pedagogiczna, a także drugiego stopnia o specjalności zarządzanie w oświacie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu kształcenia muzyczno-ruchowego, uzyskując kwalifikacje do prowadzenia tańca, muzyki i ruchu metodą C. Orffa oraz choreoterapii; Terapeuta Integracji Sensorycznej (PSTIS Nr 5350), certyfikowany terapeuta TUS oraz edukator Pozytywnej Dyscypliny dla…

Przyjaciel potrzebny od zaraz

We współpracy z Urzędem m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy, Zespołem Szkół Nr 92 oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki” zrealizowaliśmy projekt „Przyjaciel potrzebny od zaraz”. Miał on na celu integrację dzieci z różnych środowisk społecznych z różnymi problemami i deficytami. Nakierowany był promowanie prawidłowych wzorców zachowania, naukę ciekawego spędzania wolnego czasu,…