Sylwia Kaczmarczyk

Ukończyła studia pierwszego stopnia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z rehabilitacją, drugiego stopnia na kierunku wczesna edukacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią szkolną. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Terapeuta pedagogiczny oraz terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2012 roku pracując w przedszkolu oraz szkole podstawowej z dziećmi ze…